Εκδόσεις

Ηλιάδης Χρήστος, ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ «Η Θράκη απειλείται» . Απόρρητη αλληλογραφία, Εκδόσεις ΚΕΜΟ, 2018
Ηλιάδης Χρήστος, PHD: The Turkish-Muslim minority of Greece: ‘Confidential’ discourses, reciprocity and minority subjectivity during the emergence of the policies of discrimination (1945-1966), , 2012
Τσιτσελίκης Κ., Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, «Τα βακούφια των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων στον ευρωπαϊκό δρόμο της Τουρκίας», Βιβλιόραμα, Αθήνα Ιούλιος 2011, , 2011
Παύλου Μ., Σκουλαρίκη Α.(επιμ.), Μετανάστες και Μειονότητες. Λόγος και πολιτικές, εκδ. Βιβλιόραμα, σειρά ΚΕΜΟ, Αθήνα, 2010, σελ. 504, Εκδόσεις ΚΕΜΟ, 2010
Τσιτσελίκης Κ., Kurban D., ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΤΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΒΑΚΟΥΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, TESEV Publications, 2010
Τσιτσελίκης Κ., ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛ<ΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ: ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, , 2010
Κωστόπουλος Τ., Το ‘Μακεδονικό’ της Θράκης- Κρατικοί Σχεδιασμοί για τους Πομάκους (1956-2008), Εκδόσεις ΚΕΜΟ, 2009
Kahl T., Για την ταυτότητα των Βλάχων- Εθνοπολιτισμικές προσεγγίσεις μιας βαλκανικής πραγματικότητας, Εκδόσεις ΚΕΜΟ, 2009
Διάφοροι, Συνάντηση στην Πόλη: το παρόν και το μέλλον, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΥ/ Κ. Γαβρόγλου, Κ. Τσιτσελίκης, 2009
Χριστόπουλος Δ.(επιμ.), ΤΟ ΑΝΟΜΟΛΟΓΗΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ, Εκδόσεις ΚΕΜΟ, 2008
Τσιτσελίκης Κ.(επιμ.), Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών - Πτυχές μιας εθνικής σύγκρουσης, Εκδόσεις ΚΕΜΟ, 2006
Τσιτσελίκης Κ., Χριστόπουλος Δ.(επιμ.), Η Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία, Εκδόσεις ΚΕΜΟ, 2005
Παύλου Μ., Χριστόπουλος Δ.(επιμ.), Η Ελλάδα της Μετανάστευσης, Εκδόσεις ΚΕΜΟ, 2004
Μιχαηλίδης Ι., Μετακινήσεις σλαβόφωνων πληθυσμών (1912-1930). Ο πόλεμος των στατιστικών, Εκδόσεις ΚΕΜΟ, 2003
Χριστόπουλος Δ., Η ετερότητα ως σχέση εξουσίας, Εκδόσεις ΚΕΜΟ, 2002
Μπαλτσιώτης Λ., Καραντζόλα Ε., Ιωαννίδου Α., Εμπειρίκος Λ., Μπέης Σ.(επιμ.), Γλωσσική ετερότητα στην Ελλάδα. Πρακτικά Διημερίδων του ΚΕΜΟ, Εκδόσεις ΚΕΜΟ, 2001
Τσιτσελίκης Κ., Μπαλτσιώτης Λ.(επιμ.), Η μειονοτική εκπαίδευση της Θράκης. Συλλογή νομοθεσίας-σχόλια, Εκδόσεις ΚΕΜΟ, 2001
Τρουμπέτα Σ., Κατασκευάζοντας ταυτότητες για τους μουσουλμάνους της Θράκης, Εκδόσεις ΚΕΜΟ, 2001
Τσιτσελίκης Κ.(επιμ.), Γλώσσες, αλφάβητα και εθνική ιδεολογία στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, Εκδόσεις ΚΕΜΟ, 1999
Χριστόπουλος Δ.(επιμ.), Νομικά ζητήματα θρησκευτικής ετερότητας στην Ελλάδα, Εκδόσεις ΚΕΜΟ, 1999
Χριστόπουλος Δ., Τσιτσελίκης Κ.(επιμ.), Η συνάντηση των Δελφών και η δράση του Κέντρου Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων, Εκδόσεις ΚΕΜΟ, 1999
Τσιτσελίκης Κ., Χριστόπουλος Δ.(επιμ.), Το μειονοτικό φαινόμενο στην Ελλάδα, Εκδόσεις ΚΕΜΟ, 1997
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ
[Ενημέρωση: 21.11.2018, 12:35]
[Ενημέρωση: 05.02.2013, 11:13]
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
[Ενημέρωση: 22.02.2011, 23:19]
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
[Ενημέρωση: 01.02.2010, 20:26]
Περί Μουφτή
[Ενημέρωση: 20.03.2008, 08:44]

Όλες οι θεματικές