Τσιτσελίκης Κ.(επιμ.), Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών - Πτυχές μιας εθνικής σύγκρουσης,Εκδόσεις ΚΕΜΟ, 2006


Μετάφραση: Μαρία Δεμέστιχα, Λεωνίδας Μοίρας, Ελένη Τζερεζόλε

Κείμενα των:
Halil Berktay, Onur Yıldırım, Ευαγγελία Μπαλτά, Ayhan Aktar, Renée Hirschon, Triadafilos Triadafilopoulos, Tobias Vogel, Νίκος Ανδριώτης, Νίκος Μαραντζίδης, Ευτυχία Βουτυρά, Σία Αναγνωστοπούλου, Elçin Macar, Baskın Oran, Δημήτρης Καμούζης, Elif Babül, Γιώργος Mαυρομμάτης, Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, Δημοσθένης Κούρτοβικ, Ηρακλής Μήλλας, Sacit Pekak, Ελένη Κανετάκη, Νίκος Αγριαντώνης, Λάμπρος Μπαλτσιώτης

Το βιβλίο συζητά την σχέση της εθνοθρησκευτικής ετερότητας και του εθνικισμού, της διαδικασίας κοινωνικής ενσωμάτωσης και διαχείρισης της μνήμης, της χρήσης του δικαίου ως μέσου άσκησης βίας αλλά και δημιουργίας ταυτοτήτων, σχετικά με την ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών του 1923. Οι συγγραφείς των επί μέρους συμβολών του τόμου φωτίζουν πτυχές της ανταλλαγής, που αφορούν τα κράτη, το δίκαιο και την πολιτική, αλλά πάνω από όλα τους ανθρώπους που βρέθηκαν έρμαιο της πολιτικής και στρατιωτικής συγκυρίας στην κρισιμότερη φάση του ξεκαθαρίσματος των ελληνοτουρκικών λογαριασμών. ’νθρωποι οι οποίοι κατέληξαν ακούσια, και εν μέρει εκούσια, θύματα της δίνης εθνικών συγκρούσεων, της εθνικοποίησης του εδάφους στην τελική και πιο επώδυνη πράξη διαχωρισμού πληθυσμών και εδαφών μεταξύ του ελληνικού και τουρκικού έθνους-κράτους, μιας διαδικασίας που είχε ξεκινήσει υπό άλλες συνθήκες ακριβώς έναν αιώνα νωρίτερα.

Επιστροφή
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ
[Ενημέρωση: 21.11.2018, 12:35]
[Ενημέρωση: 05.02.2013, 11:13]
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
[Ενημέρωση: 22.02.2011, 23:19]
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
[Ενημέρωση: 01.02.2010, 20:26]
Περί Μουφτή
[Ενημέρωση: 20.03.2008, 08:44]

Όλες οι θεματικές