Μπαλτσιώτης Λ., Καραντζόλα Ε., Ιωαννίδου Α., Εμπειρίκος Λ., Μπέης Σ.(επιμ.), Γλωσσική ετερότητα στην Ελλάδα. Πρακτικά Διημερίδων του ΚΕΜΟ,Εκδόσεις ΚΕΜΟ, 2001

Συνεπιμέλεια από τους: Λ. Εμπειρίκο, Α. Ιωαννίδου, Ε. Καραντζόλα, Λ. Μπαλτσιώτη, Σ. Μπέη, Κ.Τσιτσελίκη (εκδ. Αλεξάνδρεια, 2001)
Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει σε επεξεργασμένη μορφή από τους επιμελητές μορφή τα πρακτικά των τεσσάρων συνεδρίων που διοργανώθηκαν από το Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων με αντικείμενο τις μειονοτικές γλώσσες στην Ελλάδα. Τα πρακτικά του συνεδρίου σχετικά με τις Γλώσσες της μειονότητας της Δυτικής Θράκης και την αντίστοιχη εισαγωγή έχουν γράψει ο Λ. Μπαλτσιώτης και η Ε. Καραντζόλα. Η Α. Ιωαννίδου αντιστοίχως για τις Σλαβικές διαλέκτους της Μακεδονίας. Ο Λ. Εμπειρίκος με τον Κ. Τσιτσελίκη, έχουν γράψει την εισαγωγή και επιμεληθεί τα πρακτικά του συνεδρίου για τα Αρβανίτικα. Μαζί με τον Κ. Τσιτσελίκη, έχω γράψει την γενική εισαγωγή στο βιβλίο και μαζί με τον Σ. Μπέη την εισαγωγή του συνεδρίου σχετικά με βλάχικη γλώσσα και έχουμε επιμεληθεί τα πρακτικά του.
Το βιβλίο περιλαμβάνει συγκεντρωμένο για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία πρωτογενές υλικό σχετικά με τις μειονοτικές γλώσσες στη χώρα. Επίσης, επιχειρεί να ζεύξη τον εμπειρικό-βιωματικό λόγο των ομιλητών μειονοτικών γλωσσών με την θεωρητική ανάλυση αυτού του λόγου από τους κοινωνικούς ερευνητές. Από τη μελέτη αυτής της πρωτότυπης για το αντικείμενο συνύπαρξης συνάγονται ιδιαίτερα χρήσιμα και ενδιαφέροντα πολιτικά συμπεράσματα τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον αυτών των γλωσσών στην Ελλάδα, αλλά κυρίως για την αξιακή-ιδεολογική τους διάσταση.
Βιβλιοκριτική από το Σ. Μοσχονά στην Καθημερινή, 31/6/2001 και από τη Μ. Παπαγιαννίδου στο Βήμα της Κυριακής, 10/6/2001.

Επιστροφή
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ
[Ενημέρωση: 21.11.2018, 12:35]
[Ενημέρωση: 05.02.2013, 11:13]
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
[Ενημέρωση: 22.02.2011, 23:19]
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
[Ενημέρωση: 01.02.2010, 20:26]
Περί Μουφτή
[Ενημέρωση: 20.03.2008, 08:44]

Όλες οι θεματικές