Κωστόπουλος Τ., Το ‘Μακεδονικό’ της Θράκης- Κρατικοί Σχεδιασμοί για τους Πομάκους (1956-2008),Εκδόσεις ΚΕΜΟ, 2009

«Το ‘Μακεδονικό’ της Θράκης» εξερευνά αυτή την ειδική πτυχή της ελληνικής μειονοτικής πολιτικής κατά τα τελευταία 50 χρόνια. Βασισμένο σε ανεκμετάλλευτο μέχρι σήμερα αρχειακό υλικό από το Υπουργείο Εξωτερικών, το Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων κι ιδιωτικές συλλογές, σε αδημοσίευτες ανθρωπολογικές έρευνες και σε εκτενή επισκόπηση του συνόλου της σχετικής ελληνικής βιβλιογραφίας, καταγράφει τη σταδιακή μεταστροφή των κρατικών σχεδιασμών γι’ αυτή τη «μειονότητα μέσα στη μειονότητα», από την «επίχρυση εποχή» των ελληνοτουρκικών σχέσεων ώς την τρέχουσα υπόθαλψη της πομακικής εθνοτικής «αφύπνισης».

Επιστροφή
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ
[Ενημέρωση: 21.11.2018, 12:35]
[Ενημέρωση: 05.02.2013, 11:13]
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
[Ενημέρωση: 22.02.2011, 23:19]
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
[Ενημέρωση: 01.02.2010, 20:26]
Περί Μουφτή
[Ενημέρωση: 20.03.2008, 08:44]

Όλες οι θεματικές