Τρουμπέτα Σ., Κατασκευάζοντας ταυτότητες για τους μουσουλμάνους της Θράκης,Εκδόσεις ΚΕΜΟ, 2001

(εκδ. Κριτική, 2001)
Έχοντας ως σημείο έναρξης το 1923 και τη Συνθήκη της Λωζάνης, ξεκινά ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο, στο χώρο και τις ιδεολογίες, με στόχο τη περιγραφή της πορείας των ανθρώπων εκείνων που διακρίνονται μέσα από τον προσδιορισμό της μειονότητας. Η Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και ειδικότερα οι Πομάκοι και οι τσιγγάνοι βγαίνουν στο προσκήνιο αυτής της έρευνας και γίνονται πρωταγωνιστές του βιβλίου. Μέσα από αυτή τη πορεία καταγράφεται η προσπάθεια αυτών των τριών ανθρώπων να ενταχθούν, να κινηθούν και να αναπτυχθούν σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχούν εθνικές παραστάσεις, όχι δικές τους αλλά και των άλλων. Μιλούν και μοιράζονται την εμπειρία τους για το πώς τους δέχεται το περιβάλλον τους, το πώς βιώνουν οι ίδιοι τον κοινωνικό τους περίγυρο, περιγράφοντας με τα δικά τους μάτια το μειονοτικό καθεστώς αλλά και τις εξωτερικές και διακρατικές δια μάχες για τον ιδεολογικό τους προσεταιρισμό

Επιστροφή
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ
[Ενημέρωση: 21.11.2018, 12:35]
[Ενημέρωση: 05.02.2013, 11:13]
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
[Ενημέρωση: 22.02.2011, 23:19]
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
[Ενημέρωση: 01.02.2010, 20:26]
Περί Μουφτή
[Ενημέρωση: 20.03.2008, 08:44]

Όλες οι θεματικές