Τσιτσελίκης Κ., Χριστόπουλος Δ.(επιμ.), Το μειονοτικό φαινόμενο στην Ελλάδα,Εκδόσεις ΚΕΜΟ, 1997

Συλλογικό - Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης και Δημήτρης Χριστόπουλος, Εισαγωγή Χρήστος Ροζάκης (εκδ. Κριτική, 1997)
Πρόκειται για ένα συλλογικό έργο που αποτελείται από άρθρα μελών του Κέντρου Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων. Το βιβλίο, πέρα από τις μέχρι τώρα επιφυλάξεις του πολιτικού και επιστημονικού κόσμου, φιλοδοξεί να μετριάσει τα κενά της έρευνας σχετικά με το μειονοτικό φαινόμενο στον ελληνικό χώρο.
Τα άρθρα εκτείνονται σ' ένα ευρύ φάσμα που καλύπτει ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, εσωτερικού και διεθνούς δικαίου, φιλοσοφίας, ιστορίας, κοινωνιολογίας, εκπαίδευσης και γλωσσολογίας. Μέσα από την πολυπρισμική θεώρηση που παρέχουν τα μεθοδολογικά εργαλεία των παραπάνω επιστημών, το μειονοτικό φαινόμενο παρουσιάζεται, ίσως για πρώτη φορά, στον έλληνα αναγνώστη με τέτοιο συνολικό τρόπο. Το βιβλίο εν τέλει προσεγγίζει το θέμα Ελλάδα-μειονότητες μ' έναν κριτικό επιστημονικό πραγματισμό, με γνώμονα την κοινωνική ευαισθησία και το πολιτικό θάρρος.

Επιστροφή
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ
[Ενημέρωση: 21.11.2018, 12:35]
[Ενημέρωση: 05.02.2013, 11:13]
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
[Ενημέρωση: 22.02.2011, 23:19]
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
[Ενημέρωση: 01.02.2010, 20:26]
Περί Μουφτή
[Ενημέρωση: 20.03.2008, 08:44]

Όλες οι θεματικές