Χριστόπουλος Δ., Τσιτσελίκης Κ.(επιμ.), Η συνάντηση των Δελφών και η δράση του Κέντρου Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων,Εκδόσεις ΚΕΜΟ, 1999

εκδ. Κριτική, 1999)
Η μελέτη αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο είναι η παρουσίαση και επί μέρους ανάλυση των θεματικών του ιδρυτικού συνεδρίου του Κέντρου Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων που έγινε στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο των Δελφών με χρηματοδότηση του ιδρύματος Friedrich Ebert τον Νοέμβριο 1996. Η συνειδητά ολιγοσέλιδη (για λόγους ευχρηστίας και απήχησης) αυτή έκδοση περικλείει τα συμπεράσματα της διημερίδας που οργάνωσε το Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων ύστερα από ένα διεπιστημονικό brain-storming γύρω από την θεματική των μειονοτήτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ακολουθεί τη δομή του διημέρου παρουσιάζοντας τα σημεία σύγκλισης των συμμετεχόντων στις επί μέρους ενότητες. Eπίσης, καταγράφονται οι σημαντικότερες εννοιολογικές κατευθύνσεις σε ό,τι αφορά τις θεματικές του συνεδρίου.
Το δεύτερο τμήμα αυτού του βιβλίου έχει τίτλο Μια εκτίμηση της δράσης του Κέντρου Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων ύστερα από τρία χρόνια. Όπως δείχνει και ο τίτλος αυτής της μελέτης, στόχος της είναι, αφενός, η επισκόπηση των δράσεων του ΚΕΜΟ κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων χρόνων του και, αφετέρου, η αξιολόγηση της δράσης του. Στο πλαίσιο αυτής της εμπειρίας φαίνεται ότι αναδύεται μια αναστοχαστική προσπάθεια συγκρότησης επιστημονικού αντικειμένου.
Η μελέτη έχει μεταφραστεί στα αγγλικά και έχει κυκλοφορήσει από τη Σειρά Μελετών του ΚΕΜΟ: The Delphi Meeting and the Activities of the Minority Groups Research Centre (KEMO), 2000, σελ. 56

Επιστροφή
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ
[Ενημέρωση: 21.11.2018, 12:35]
[Ενημέρωση: 05.02.2013, 11:13]
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
[Ενημέρωση: 22.02.2011, 23:19]
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
[Ενημέρωση: 01.02.2010, 20:26]
Περί Μουφτή
[Ενημέρωση: 20.03.2008, 08:44]

Όλες οι θεματικές