Τσιτσελίκης Κ., Kurban D., ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΤΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΒΑΚΟΥΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ,TESEV Publications, 2010

Εστιάζοντας ειδικά σε ζητήματα περιουσίας και αυτοδιαχείρισης των μειονοτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και την Τουρκία, η έκθεση επιχειρεί να τοποθετήσει στο ιστορικό της πλαίσιο και διαδρομή την εξέλιξη του ζητήματος των “κοινοτικών ιδρυμάτων” από το 1923 μέχρι σήμερα. Η έκθεση αναδεικνύει τις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ του δικαίου, των πολιτικών και των πρακτικών του ελληνικού και τουρκικού κράτους απέναντι στα μειονοτικά ιδρύματα και αξιολογεί με κριτικό πνεύμα την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Η έκθεση επίσης συζητάει συγκριτικά τους βακουφικούς νόμους που υιοθετήθηκαν το 2008 στις δύο χώρες. Τέλος, η έκθεση διατυπώνει προτάσεις προς τις κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας με στόχο την διαμόρφωση μιας δημοκρατικής, δίκαιης και σταθερής λύσης στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μειονοτικά βακούφια.

Επιστροφή
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ
[Ενημέρωση: 21.11.2018, 12:35]
[Ενημέρωση: 05.02.2013, 11:13]
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
[Ενημέρωση: 22.02.2011, 23:19]
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
[Ενημέρωση: 01.02.2010, 20:26]
Περί Μουφτή
[Ενημέρωση: 20.03.2008, 08:44]

Όλες οι θεματικές