Ταυτότητα

Το Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1996. Η διαπίστωση της έλλειψης συστηματοποιημένης και απαλλαγμένης από προκαταλήψεις επιστημονικής έρευνας στην Ελλάδα σχετικά με την παρουσία μειονοτικών ομάδων και γλωσσών αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία του ΚΕΜΟ ως επιστημονικού χώρου που φιλοξενεί νέους επιστήμονες, αλλά και καταξιωμένους πανεπιστημιακούς δασκάλους.

Σκοπός του ΚΕΜΟ είναι η πολυδιάστατη μελέτη της παρουσίας μειονοτικών ομάδων, γλωσσών και κάθε πολιτισμικής ιδιαιτερότητας, σε θεωρητικό επίπεδο ή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού. Ο σκοπός αυτός επιχειρείται μέσα από την προσέγγιση κάθε επιστήμης που μπορεί να προσφέρει τα μεθοδολογικά της εργαλεία και το κεκτημένο γνωσιολογικό υλικό για περαιτέρω έρευνα. Η διεπιστημονικότητα είναι η αφετηρία μας. Έτσι, η νομική, οι πολιτικές επιστήμες, η κοινωνιολογία, η ιστορία, η πολιτική γεωγραφία, η γλωσσολογία, η ανθρωπολογία ή οι οικονομικές επιστήμες, για παράδειγμα, μπορούν συμπληρωματικά να φωτίσουν πληρέστερα το ζήτημα του μειονοτικού φαινομένου.

Η πραγμάτωση του στόχου αυτού επιχειρείται με την οργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων ή συζητήσεων, επιτόπιας έρευνας ή την έκδοση μονογραφιών και συλλογικών έργων, ενδεχομένως και σε περιοδική βάση. Η συνεργασία με άλλες αντίστοιχες οργανώσεις ή διεθνείς οργανισμούς και θεσμούς θεωρείται απαραίτητη στο μέτρο που αυτή δημιουργεί τα θεμέλια γόνιμου προβληματισμού σε σχέση πάντα με τους σκοπούς του Κέντρου.

O θεωρητικός προσανατολισμός μας δεν αποσκοπεί στο να κλείσει τα ερωτήματα τα οποία πραγματεύεται. Μακράν αυτού, είμαστε εξ ορισμού πεπεισμένοι ότι κανένα ερώτημα δεν κλείνει. Απλά επανατοποθετείται σε ένα γνωσιολογικά υψηλότερο πεδίο, με κεκτημένο το θεωρητικό οπλοστάσιο που συγκροτήθηκε στην πορεία της μελέτης του. Αλλά ούτε το ερώτημα είναι άλυτο. "Αλυτα είναι μόνο τα ερωτήματα που έχουν κακώς τεθεί", όπως έλεγε ο Bachelard. Και τούτο της ετερότητας, το οποίο πραγματευόμαστε, είναι μετά βεβαιότητας τέτοιο. Τουλάχιστον στη χώρα μας.

Γι' αυτό επιχειρούμε να συμβάλλουμε στην επανατοποθέτησή του.

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ
[Ενημέρωση: 21.11.2018, 12:35]
[Ενημέρωση: 05.02.2013, 11:13]
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
[Ενημέρωση: 22.02.2011, 23:19]
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
[Ενημέρωση: 01.02.2010, 20:26]
Περί Μουφτή
[Ενημέρωση: 20.03.2008, 08:44]

Όλες οι θεματικές