Μιχαηλίδης Ι., Μετακινήσεις σλαβόφωνων πληθυσμών (1912-1930). Ο πόλεμος των στατιστικών,Εκδόσεις ΚΕΜΟ, 2003

(Αθήνα, εκδ. Κριτική, 2003)
Η μελέτη πραγματεύεται τις δημογραφικές μεταβολές που σημειώθηκαν στο εσωτερικό της σλαβόφωνης κοινότητας της Ελλάδας την περίοδο 1912 (έκρηξη του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου) - 1930 (ολοκλήρωση ανταλλαγών των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας). Καταγράφει ανά χωριό και ανά εποχή τις πληθυσμιακές αλλαγές, διερευνά τις αιτίες και αποτιμά τις επιπτώσεις τους στις σχέσεις της Ελλάδας με τους βαλκάνιους γείτονές της. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κριτική αποτίμηση των διαφόρων στατιστικών και απογραφικών δεδομένων αναφορικά με τους σλαβόφωνους πληθυσμούς της Ελλάδας, τα οποία εκπονήθηκαν από τις εμπλεκόμενες βαλκανικές χώρες και στη συνέχεια υιοθετήθηκαν από τη διεθνή κοινότητα. Βασισμένος σε ανέκδοτο, κυρίως αρχειακό υλικό, ο συγγραφέας επιχειρεί να καταδείξει ότι οι στατιστικές αυτές υπήρξαν, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, προπαγανδιστικά κατασκευάσματα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να ενισχύσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την εθνικιστική επιχειρηματολογία των αντιμαχομένων βαλκανικών κρατών. Αυτός ο "πόλεμος των στατιστικών" και η "διπλωματία των όρων", η χρήση δηλαδή διαφορετικής, επιλεκτικής ονομασίας προκειμένου να περιγραφούν οι Σλαβόφωνοι πληθυσμοί που διαβιούσαν στην Ελλάδα, αποτελούν συστατικά στοιχεία του Μακεδονικού Ζητήματος την περίοδο του Μεσοπολέμου και συνεπώς η μελέτη τους είναι αναγκαία προϋπόθεση για την κατανόησή του.

Επιστροφή
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ
[Ενημέρωση: 21.11.2018, 12:35]
[Ενημέρωση: 05.02.2013, 11:13]
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
[Ενημέρωση: 22.02.2011, 23:19]
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
[Ενημέρωση: 01.02.2010, 20:26]
Περί Μουφτή
[Ενημέρωση: 20.03.2008, 08:44]

Όλες οι θεματικές