Κρέτση, Γεωργία , ιστορικός-ανθρωπολόγος, kretsi@gmx.de

Η Γεωργία Κρέτση σπούδασε ιστορία στην Αθήνα και συνέχισε τις σπουδές της στο Graz της Αυστρίας και στο Βερολίνο. Το 2005 κατέθεσε και υπεράσπισε τη διατριβή της στο Freie Universität του Βερολίνου. Ο τίτλος της διατριβής ήταν «Καταδίωξη και Μνήμη στην Αλβανία. Μία ανάλυση της μετασοσιαλιστικής στρατηγικής μνήμης». Μετά τη διατριβή έγινε επιστημονική συνεργάτης του Ινστιτούτου Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Freie Universität του Βερολίνου όπου ασχολήθηκε με ζητήματα μετανάστευσης, πολιτικής κινητοποίησης και συγγένειας στο παράδειγμα του αλβανικού πληθυσμού του Κοσόβου.
Μιλούσε άπταιστα τέσσερις γλώσσες.
Όταν εκδηλώθηκε η ασθένειά της, το καλοκαίρι του 2006, βρισκόταν στην Κροατία όπου παρακολουθούσε σεμινάρια σερβο-κροατικής γλώσσας. Η ασθένεια διέκοψε, όμως δεν σταμάτησε ολοκληρωτικά, τις δραστηριότητές της - την εργασία και τα ταξίδια της. Λίγους μήνες μετά και τη δεύτερη εγχείρηση άρχισε να μαθαίνει τη νοηματική γλώσσα και λίγο αργότερα επέστρεψε στο Πανεπιστήμιο (τον Μάρτιο του 2008). Είχε ήδη προγραμματίσει τα επόμενα ερευνητικά της ταξίδια στην Αλβανία, το Κόσοβο και τις ΗΠΑ όταν έγινε διάγνωση ότι ο όγκος είχε εμφανιστεί εκ νέου. Αντιμετώπισε την ασθένεια με πίστη στη ζωή, αγάπη και φροντίδα για τους ανθρώπους που την περιέβαλλαν.
Έφυγε από κοντά μας στις 14 Μαΐου 2009, σε ηλικία 37 χρονών.

Το συγγραφικό της έργο περιέχει μια μονογραφία (αναθεωρημένη μορφή της διατριβής της) και πολυάριθμα άρθρα:

Μονογραφία:
2007 Verfolgung und Gedächtnis in Albanien. Eine Analyse postsozialistischer Erinnerungsstrategien, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2007

Επιλογή άρθρων
2007 “Housing Property as a Major Dispute over Power and Allocation of Rights in Post-War Kosovo: A Legal Plurality Case?” Nationalities Papers, Volume 35, Issue 4, 2007, p. 663-689
2007 “‘Good and Bad Biography’ The concept of familial liability in the praxis of state domination in socialist Albania”, in Schnittstellen. Gesellschaft, Nation, Konflikt und Erinnerung in Südosteuropa. Festschrift für Holm Sundhaussen zum 65. Geburtstag, edited by Ulf Brunnbauer, Andreas Helmedach, Stephan Troebst, R. Oldenbourg Verlag, Munich 2007
2006 „Die Rolle der Diaspora in den 1990er Jahre“, in Wegweiser zur Geschichte Kosovos, edited by Bernhard Chiari and Agilolf Kesselring, Munich et.al: Ferdinand Schöningh 2006, p. 161-170
2006 «‘Συνεργάτες των κατακτητών – εχθροί της εργατικής τάξεις’. Παραστάσεις του εχθρού στην κρατκή ιδεολογία της Λαικής Δημοκρατίας της Αλβανίας», στο ‘Εχθρός’ Εντός των Τειχών. Όψεις του Δωσιλογισμού στην Ελλάδα της Κατοχής, επιμ. Ι. Μιχαηλίδης, Η. Νικολακόπουλος, Χ. Φλάισερ, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 67-78.
2005? Vështrime mbi konfliktet në Çamëri gjatë Luftës Dytë Boterore [Aspekte der Konflikte in der Çamëria während des Zweiten Weltkrieges], Studime Historike
2004? Pronesia në Çamëri. Vështrime rreth konflikteve politike e shoqerore midis dy luftrave, Studime Historike
2004 The Uses of Origin: migration, power-struggle and memory in southern Albania. S. 195-212. In R. King, S. Schwandner-Sievers & N. Mai (Hgg.) The New Albanian Migration. Brighton: Sussex Academic Press
2003/2004: “From landholding to landlessness. The relationship between the property and legal status of the Cham Muslim Albanians”, History and Culture of South Eastern Europe. An Annual Journal, Vol. 5, p. 125-138
2003 «Σύγχρονες και ιστορικές διαστάσεις της ανθρωπωνυμικής συμπεριφοράς στην αλβανική κοινωνία», Mnimon, σ. 111-1

Επιστροφή
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ
[Ενημέρωση: 21.11.2018, 12:35]
[Ενημέρωση: 05.02.2013, 11:13]
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
[Ενημέρωση: 22.02.2011, 23:19]
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
[Ενημέρωση: 01.02.2010, 20:26]
Περί Μουφτή
[Ενημέρωση: 20.03.2008, 08:44]

Όλες οι θεματικές