Μιχαηλίδης, Iάκωβος , ιστορικός, iakovos@balkan.auth.gr

Ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης είναι πτυχιούχος του Ιστορικού-Αρχαιολογικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικό με ειδίκευση στη Νεότερη Ιστορία από την ίδια σχολή. Την περίοδο 1999-2006 υπηρέτησε αρχικά ως Λέκτορας και στη συνέχεια ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Από τον Σεπτέμβριο του 2006 υπηρετεί ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας της ΦΛΣ του ΑΠΘ.


CV
Επιστροφή
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ
[Ενημέρωση: 21.11.2018, 12:35]
[Ενημέρωση: 05.02.2013, 11:13]
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
[Ενημέρωση: 22.02.2011, 23:19]
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
[Ενημέρωση: 01.02.2010, 20:26]
Περί Μουφτή
[Ενημέρωση: 20.03.2008, 08:44]

Όλες οι θεματικές